050-4321160
עורך דין פלילי - (בית) » בית משפט השלום בכפר סבא

בית משפט השלום בכפר סבא

בית משפט השלום בכפר סבא

בית משפט השלום בכפר סבא שוכן ברחוב טשרניחובסקי 14 הסמוך לצומת רעננה כ"ס מרכז. בית משפט השלום הינו הערכאה הראשונה במערכת בתי המשפט בישראל וניתן לערער על פסקי דין שניתנו בבית משפט שלום בפני בית משפט המחוזי ועל פסקי דין שניתנו בפני בית משפט מחוזי ניתן לערער בפני בית המשפט העליון. סמוך לבית משפט השלום בכפר סבא שוכן בית 'משפט לנוער', האמון על הליכים פליליים בעניינם של קטינים ונוער.

ככלל, הדיונים השונים, לרבות פסקי הדין הניתנים בערכאת שלום נשמעים בפני שופט/ת יחיד, אולם לעיתים מתקיימים דיונים בפני מותב רחב (3 שופטים).

סמכות עניינית

סיווג הסמכות העניינית מקנה לבית המשפט על-פי חוק את סמכותו לדון בסוגיות המשפטיות השונות. משכך, בנסיבות לפיהן נדונה סוגיה משפטית בבית משפט וניתן פסק דין בהיעדר סמכות עניינית, פסק הדין שניתן בטל מעיקרו ואין לו תוקף משפטי.

בהיבט האזרחי: לבית משפט שלום סמכות עניינית במספר נושאים וביניהם: תביעות על פי חוק הגנת הדיור, תביעות על פי חוק למניעת מפגעים סביבתיים, תביעות כספיות עד סכום בן 2,500,000 ₪, סוגיות משפטיות במקרקעין – חזקה, שימוש, חלוקת השימוש, חלוקת המקרקעין.  

בהיבט הפלילי: לבית משפט שלום סמכות עניינית לדון נאשם בעבירות שעונשן קנס בלבד וכן בעבירות שהעונש בגינן הינו מאסר שאינו עולה על שבע שנים. כמו כן, פרקליט מחוזי עשוי להחליט כי בנסיבות לפיהן מואשם אדם בעבירות שהעונש בצידן אינו עולה על 7 שנים, יועמד לדין בפני בית משפט מחוזי. חשוב לציין כי בעבירות מסוימות אשר קובעות ענישה גבוהה משבע שנות מאסר, יכול ותידונה בפני בית משפט שלום, אולם האחרון אינו רשאי להטיל עונש מאסר העולה על 7 שנים.

כללית, לבית משפט מחוזי 'סמכות שיורית', במסגרתה סוגיות משפטיות – פליליות ואזרחיות שאינן בסמכות בית משפט שלום, תידונה בפני בית משפט מחוזי.

סמכות מקומית

מדינת ישראל מחולקת לשישה מחוזות כאשר בכל מחוז קבוע בית משפט מחוזי המהווה ערכאת ערעור על בתי משפט השלום הנמצאים במחוז שיפוטו. כך למשל, בית משפט השלום כ"ס משויך למחוז מרכז (הכולל את הערים הבאות: כפר-סבא, נתניה, פתח-תקווה, רחובות, רמלה וראשון לציון) ובית משפט המחוזי – שהוא ערכאת הערעור, שוכן ברמלה.

כך לדוגמא, סמכותו המקומית של בית משפט שלום כפר-סבא לדון במעצר או בשחרור בערובה בהליך 'מעצר ימים', נקבעת על פי אחת החלופות הבאות: העבירה בוצעה בתחום שיפוטו של בית המשפט, היחידה הממונה על חקירת העבירה נמצאת בתחום שיפוטו של בית המשפט.

עורך דין פלילי–ארז טובי, עוסק בתחום הפלילי ובתחום זה בלבד. בתוך כך, עורך דין ארז טובי מייצג במסירות ובמקצועיות חסרת פשרות - חשודים ונאשמים (בגירים וקטינים) בכל שלבי ההליך הפלילי, בערכאות השונות, בכל רחבי הארץ. בדבר פרטים וייעוץ ראשוני חינם התקשר: 050-4321160