ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

כאשר אדם מקבל צו עיכוב יציאה מהארץ, לרוב זה מתבצע כתוצאה מחובות כבדים ובהקשר של הוצאה לפועל או כתוצאה מביצוע עבירה פלילית. למעשה מדובר בצו שמונע מאדם לצאת מגבולותיה של מדינת ישראל. כאשר אותו אדם ינסה לצאת מגבולות המדינה, בביקורת הגבולות יופיע כי אותו אדם מעוכב ואין הוא יכול לצאת מהארץ.

קיים חוסר איזון בין חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חופש התנועה לבין צו עיכוב יציאה מהארץ. במקרים מסוימים הצו פוגע באזרח ומונע ממנו לבצע פעולות כמו השתכרות, מילוי תפקיד, ביקור קרוב משפחה במצב של חולי, טיפול רפואי חשוב המתבצע בחו"ל, הלוויה של אחד מהוריו המתגוררים בחו״ל ועוד. זו הסיבה שנשיא בית המשפט העליון, קבע כי יש לבצע איזונים ולהתייחס לכל מקרה לגופו.

זו הסיבה שאם ניתן כנגדכם צו עיכוב יציאה מהארץ, עליכם להתייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל או עורך דין פלילי מקצועי שיטענו את הטיעונים הנכונים בפני בית המשפט, במטרה לבטל את צו העיכוב, במידת האפשר.

חשוב לציין שהצו אינו ניתן כל כך בקלות וגם אם יש חשד באדם שביצע עבירה פלילית, חמורה ככל שתהיה, עדיין קיימת זכות החופש והתנועה. לכן רק במקרים בהם קיים צורך ממשי להגביל את חופש התנועה של אותו אדם, יוטל עליו צו עיכוב יציאה מהארץ.

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ – כיצד זה מתבצע?

בהליך פלילי – המשטרה, הפרקליטות או בית המשפט מבקשים את הצו. ברוב המקרים, האדם שמוציאים נגדו את הצו יהיה נוכח בתהליך, אך אם הוא לא נוכח, על המשטרה לעדכן אותו. הצו יינתן כאשר המשטרה חוששת שיציאתו של החשוד מהארץ עלולה להזיק לחקירה או אם היא חושדת כי החשוד יברח מהארץ במטרה לחמוק מהעמדה למשפט. ברוב המקרים הצו הוא תנאי מגביל לשחרור ממעצר. במידה והסכים החשוד לתנאי, הצו יינתן לתקופה של עד 3 חודשים ובמידת הצורך יש לבקש מבית המשפט הארכה לצו, אלא אם כן כתב האישום הוגש לפני תום שלושת החודשים ואז הצו יהיה תקף עם תום ההליך המשפטי נגד הנאשם.

 

מומלץ מאוד להימנע מהגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ ללא ייצוג משפטי. בחלק מהמקרים ניתן להציג בקשה לבית המשפט לבטל את צו העיכוב ולאפשר לנאשם לצאת מהארץ, למרות הצו שהוטל נגדו. הביטול יכול להיות חלקי או מוגבל. בכדי שבית המשפט יאשר את הביטול יש להציג ערובות חלופיות שיוכיחו כי הנאשם אכן יחזור לתהליך העמדה לדין או לחקירה נוספת. בנוסף, יש להוכיח לבית המשפט כי סיבת הנסיעה חשובה וכי לא ניתן לדחות אותה. רק במידה ויוכח כי החשוד או הנאשם לא מהווה סיכון לחקירה קיים סיכוי שבית המשפט יאשר את ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ.

מעוניין לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ? פנה עוד היום לעורך דין פלילי – ארז טובי, לקבלת ייעוץ  050-4321160