נאשמת בחבלה במזיד? צור קשר עם עו"ד פלילי ארז טובי

נאשמת בחבלה במזיד? צור קשר עם עו"ד פלילי ארז טובי

חוק העונשין מקדש את קניינו של הפרט על דרך קביעת איסורים בדמות איסור גניבה והיזק לרכוש או נכסים הכולל חבלה במזיד. בהתאם לכך, לצד איסורים אלו קבועה סנקציה פלילית כנגד עבריין שהורשע. במאמר זה נתמקד בעבירת החבלה במזיד ברכב.

מה ייחשב להיזק?

גרימת נזק לקניין על כל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין תחשב ל'היזק' ובלבד כי מדובר בנזק שגרם לשינוי מוחשי ופיזי בנכס הקנייני. למען הסר ספק, אף אם ה'נזק' לא הביא לירידת ערכו של הנכס או אף הביא לעליית ערכו הכספי כתוצאה מההיזק, עדיין ייחשב הדבר להיזק. בהתאם לכך עולה כי עצם פעולתו של עבריין אשר הביאה לשינוי מהותי-פיזי, בקניינו של אחר (וללא הסכמתו המפורשת לכך) היא אבן הבוחן, בשאלה אם אכן נגרם היזק או אם לאו.

חבלה במזיד ברכב – סעיף 413ה לחוק העונשין

המחוקק קובע הוראת איסור ספציפית בנוגע להיזק רכבו של הפרט וזאת במובחן מהיזק לקניין או רכוש אחרים.

ומדוע כך? מאחר שבמציאות בת ימינו נחשב הרכב לאמצעי ניוד חיוני וחשוב בכל הנוגע לצורכי החיים היום-יומיים, המגלם את 'חירות התנועה' בכל היבט אפשרי: אמצעי תחבורה למקום העבודה, לימודים ולבטח שעה שמדובר בנסיבות חירום. יתרה מכך: לאמצעי תחבורה נודעת חשיבות מכרעת במקרים בהם עושים שימוש ברכב פרטים הלוקים במגבלות רפואיות – נכים, חולים כרוניים הנזקקים לטיפולים רפואיים תכופים ועוד. בהתאם לכך, חבלה במזיד ברכב פוגעת בקניינו של אדם ויתרה מכך – מצמצת משמעותית את זכות חירותו של הפרט לתנועה, על כל המשתמע מכך.

למידע בתחום עבירות רכוש

ענישה

לפיכך, מסווג חוק העונשין איסור זה כעבירת 'פשע' המטילה על עבריין שהורשע בהריסת רכב במזיד או פגיעה בו, סנקציה עונשית מרבית בת 5 שנות מאסר. בהתאם לכך, עבריין שהביא להשחתתו המלאה של רכב ואשר זיכתה את בעלי הרכב בדמי ביטוח מלאים – העולים על ערכו הריאלי של הרכב, יואשם בחבלה במזיד, שהרי גרם להיזק.

נחשדת בעבירת חבלה במזיד ברכב? הוגש נגדך כתב אישום בעבירה זו? פנה ללא דיחוי לעורך דין פלילי – ארז טובי 050-4321160