החלטת בית משפט המחוזי מרכז – מעצר קטינים מאחורי סורג ובריח עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך

בתחילת חודש פברואר השנה, נעצר קטין בן 15 לערך, בחשד לביצוע עבירות סמים. ב"כ המשטרה ביקש להאריך את מעצרו ובית משפט השלום בפתח תקווה נעתר לבקשה והאריך את מעצרו בשלושה ימים. בהתאם לכך, הוגש ערר לבית משפט מחוזי מרכז אשר הורה על שחרורו של הקטין בתנאים.

 

נימוקי הסניגור לשחרור הקטין

ראשית, ביקש הסנגור לקיים את הדיון ללא נוכחות הקטין. שנית, טען הסניגור טענות לפיהן הופרו זכויותיו של הקטין לצד נימוקים לגופו של עניין, המשיגים על הארכת מעצרו של הקטין.

בשלב זה מוחזק הקטין במעצר 3 ימים. חשוב להדגיש כי מדובר בקטין צעיר ימים – בגיל 15 שנים וארבעה חודשים, הנעדר עבר פלילי בכל היבט.

תחילת הפרשה בחיפוש שבוצע בבית המשפחה בצו שופט, אשר לא הניב ממצאים או ראיות התומכות בחשד המיוחס לקטין. טרם בוצע החיפוש, תיארו השוטרים להוריו של הקטין כי בנם חשוד בעבירת איומים כלפי נער אחר.

לשאלת האב – האם יש לשקול שירותיו של עורך דין, השיבו השוטרים שאין צורך ועתה בנם נדרש לחקירה בתחנת המשטרה. הסניגור אף מדגיש כי הסניגוריה לא יודעה בדבר כוונת השוטרים לחקור את הקטין והודעה כאמור נמסרה לסנגוריה רק בתום חקירת הקטין […].

יתרה מכך. רק ביום המחרת, עדכנה הרשות את אביו של הקטין כי בנו מוחזק בכלא אופק. חשוב אף לציין כי המשטרה נמנעה מבקשת הארכת מעצר הקטין בצו שופט בתום חקירתו  בו ביום, למרות שלא הייתה מניעה לכך.

בנוסף, טען הסניגור כי נשללה מהקטין הזכות לנוכחות אביו בזמן חקירתו בהינתן כי אין המדובר במספר רב של מעורבים ועל כן נשלל החשש שמא נוכחות האב בחקירה תגרור שיבוש הליכי חקירה.

הסנגור אף ציין בפני בית המשפט אינדיקציות המתארות את מצבו הקשה של הקטין, בעיקר לנוכח גילו הצעיר של הקטין, הנזק הקשה אשר נגרם לו והעלול אף להחמיר ולהחריף בנסיבות לפיהן יוארך מעצרו.

בסיכום טענותיו מציין הסנגור כי אין מניעה לשחרר את הקטין למעצר בית בפיקוח הוריו אשר ישגיחו מקרוב על בנם ובכך תישלל האפשרות לשיבוש הליכי חקירה.

 

תגובת ב"כ המשטרה

טוען כי בטרם נחקר הקטין נשאל בידי חוקריו האם הינו מעוניין להיוועץ בעורך דין ותשובתו הייתה שלילית. לדברי ב"כ המשטרה נשלחה לסנגוריה פנייה בדבר מעצרו של הקטין עוד בטרם נחקר והקטין שוחח טלפונית עם סניגורית תורנית.

הטוען המשטרתי מציין כי הגם כי מדובר בקטין, האחרון סחר בסמים עם קטינים נוספים בבית ספר. בהינתן כי המשטרה מבקשת לתשאל ולחקור את הקטינים אשר רכשו סמים מאת הקטין, מתבקשת מטבעה הארכת מעצרו של הקטין המאיינת אפשרות שיבוש מהלכי חקירה.

 

חקירת הורי הקטין

אביו של הקטין: הבן נשר מלימודי התיכון לפני כחצי שנה וקיים גורם ברווחה הנמצא בקשר עם הקטין והוריו. מדובר בקטין הלוקה בהפרעות קשב וריכוז אשר נפלט מבית ספרו. הנער מושפע מחברה שלילית ונעצר לראשונה לפני כחצי שנה. הן האב והן האם טרודים בענייני פרנסה המחייבת אותם בשעות עבודה ארוכות. לדברי האב ניסיונות ההורים לשילוב הקטין במסגרות התואמות את צרכיו נפסלו בידי הקטין ובהיעדר רצון לשיתוף פעולה מצדו. האב מתאר כי מדובר במשפחה נורמטיבית, שומרת חוק אשר אורחות העולם העברייני זרות לה. אביו של הקטין מדגיש כי הוא ורעייתו מחויבים כלפי בנם הקטין אשר יפוקח על ידם במעצר בית אשר ישלול אפשרות לשיבוש הליכי חקירה.

אמו של הקטין: מתארת את רצונם העז לעזור לבנם ולתמוך בו כשהיא מדגישה את הצורך להפנות את הקטין לטיפול. מדובר בקטין החווה חוויה קשה וזעקת הקטין לעזרת הוריו (בדיון הקודם) מאששת את הצורך החשוב לטפל בו. האם מתחייבת לשתף פעולה עם רשויות החוק כמו קבלת עזרה מהגורמים המקצועיים בטיפול בקטין.

 

החלטת בית המשפט

כב' השופטת מרום מדגישה את גילו הצעיר של הקטין, לצד הקביעה כי אכן קיים חשד סביר לחשדות המיוחסים לקטין. בהתאם לכך, על פי אופי העבירות עולה מסוכנות לציבור מאת הקטין כמו גם החשש לשיבוש הליכי חקירה בפעולות החקירה שטרם הושלמו.

יחד עם זאת, לאור גילו הצעיר של הקטין, הנעדר עבר פלילי ולנוכח סמכותיות הוריו בחקירתם בפני בית המשפט סבורה השופטת כי ניתן לאיין את החשש מפני שיבוש הליכי חקירה במעצר בית – בפיקוח הוריו.

כבוד השופטת מדגישה כי גילו הצעיר של הקטין מהווה אינדיקציה לכך כי חוויית המעצר מציבה עבורו גבולות ברורים והותרתו מאחורי סורג ובריח עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך.