סעיף 347 לחוק העונשין מגדיר מעשה סדום כהחדרה של איבר או חפץ אל פי הטבעת של אדם או החדרה של איבר מין לפיו של אדם (אקט אנאלי או אוראלי). מעשה סדום נחשב לעבירה פלילית כאשר הוא מבוצע שלא בהסכמה,

מעשה סדום

הואשמת במעשה סדום פנה אלינו היום לייעוץ משפטי

תוך ניצול יחסי מרות או תלות בקטין מתחת לגיל 14.

מעשה סדום נחשב לעבירת מין המוגדרת בחוק העונשין והמבצע אותה עלול לרצות מאסר ארוך בהתאם למאפייני המעשה, גיל קורבן בעבירה, וגילו של הנאשם במעשה. במידה ובנוסף להליך הפלילי, מחליט הקורבן להגיש תביעת נזיקין אזרחית, עלולה התביעה להוביל לפיצויים גבוהים אותם ישלם מבצע המעשה לקורבן.

רובנו נחשפנו למעשה סדום המסופר בתנ״ך ונראה כי קיים קשר בין הפרשנות של מעשה סדום אז בימים עברו, לבין שיוכו בבית המשפט הפלילי היום.

מצא תכנים נוספים שיעניינו אותך בקישור עו"ד פלילי ארז טובי

ענישה בגין מעשה סדום

נאשם המואשם במעשה סדום שהתבצע במסגרת יחסי עבודה תוך ניצול מרות, כאשר גילו של הקורבן מעל גיל 18, צפוי לענישה מירבית בת 3 שנות מאסר. נאשם שהורשע במעשה סדום שהתבצע תוך ניצול יחסי תלות או מרות וגילו של הקורבן הוא מתחת לגיל 18 וגבוה מגיל 16 מסתכן בענישה מירבית בת 5 שנות מאסר.

סעיף ב' לחוק אומר כי אם אדם ביצע מעשה סדום באחת מהנסיבות המתוארות בסעיף 345 שהן:

•       כשהמעשה נעשה שלא בהסכמה חופשית.

•       כשנוכחים אנשים נוספים המסייעים למעשה.

•       כשמתקיימת התעללות מינית לפני או בזמן המעשה.

•       כשהמעשה מתקיים בהסכמה, אך באמצעות מרמה או התחזות.

•       כשמתקיימת פגיעה פיזית או נפשית בקורבן, או פגיעה בזמן היריון.

•       כשהמעשה נעשה בקטין מתחת לגיל 14.

•       כשהמעשה נעשה תוך ניצות יחסי מרות או תלות.

•       כשהמעשה מבוצע תוך כדי איום בנשק.

•       כשהמעשה נעשה בחולה נפש או באדם הסובל מפיגור.

•       כשהמעשה נעשה באדם חסר הכרה.

הרי שמדובר במעשה מגונה אשר בוצע בנסיבות אינוס – נסיבה מחמירה במיוחד ומכאן שחומרת העונש אשר תוטל על הנאשם תהא בהתאם.

במקרים בהם בית המשפט מגדיר את מעשה סדום כ'אינוס', תוטל ענישה מחמירה. מצבים מורכבים הנידונים בבית המשפט הם מצבים בהם התקיימו יחסי מין בהסכמה מלאה, אך במהלכם בוצע מעשה המוגדר כמעשה סדום, שגרם לקורבן להגיש תלונה אשר הניעה הליך פלילי כנגד הנאשם. במצב זה, ינסה עורך הדין של הנאשם להוכיח כי הגם שהתקיימו יחסי מין בין המתלוננת לנאשם, הרי שאלו קוימו בהסכמה וזו נוטלת את העוקץ הפלילי מעל כתפי הנאשם.

ההבדל בין נשים לגברים

אין החוק קובע נחרצות כי מגדרו של מבצע עבירת האונס הינו זכר בהכרח. שהרי, מעשה אינוס הינו החדרת חפץ, איבר מאיברי הגוף לאיבר מין נשי. בהתאם לכך, קורבן עבירת אונס לעולם תהא אישה. במידה ואישה או גבר כופים את עצמם על גבר אחר, המעשה יוגדר בהתאם לנסיבות ביצוע העבירה – מעשה מגונה, הטרדה מינית או מעשה סדום. במידה ומתקיימת אחת הנסיבות שצוינו על פי סעיף 345 לחוק, מעשה סדום ייחשב למעשה אונס – מבחינת חומרת העבירה והעונש לו צפוי אדם שהורשע.

אולי יעניין אותך גם הכתבות עבירות מין / עבירות מין במשפחה