עבירות הצתה - עו"ד פלילי ארז טובי

עבירות הצתה – עו"ד פלילי ארז טובי

עבירות הצתה פוגעות ממשית (פיזית) בנכסים השייכים קניינית לפרט, תאגיד פרטי, מוסדי או מדינתי. בשונה מעבירות הפוגעות בזכויות קנייניות – גניבה לדוגמא, אשר אינן פוגעות מוחשית בשלמותו של הנכס, עבירת הצתה פוגמת בשלמותו של הנכס ולעתים אף גורמת לאובדנו המלא. בהתאם לכך, תכלית סעיפים 448-449 לחוק העונשין הינה הגנה על קניינו של האחר. עבירות הצתה עלולות להוביל לכתב אישום. על מנת לקרוא על נושא זה יש ללחוץ כאן.

סיווג עבירות הצתה

חוק העונשין קובע מדרג חומרה שונה בעבירות הצתה, כמפורט מטה:

  • שילוח אש במזיד בנכס שאינו שייך לעובר העבירה יטיל עונש מקסימלי בן 15 שנות מאסר. ואולם, שילוח אש באחת מהחלופות הבאות – במטרה לפגוע בנכסים בבעלות המדינה; בנכסים לשימוש הציבור; באתר טבע או צמחיה; המסכן את תושבי הסביבה או במטרה לפגוע בבני אדם – יטיל על משלח האש עונש מרבי בן 20 שנות מאסר.
  • לעומת זאת, אדם הגורם ברשלנות לשריפה בנכס שאינו שלו או הגורם לסכנת שריפה בנכס שאינו שלו – מסתכן בעונש מאסר מרבי בן 3 שנים.

חשוב לציין כי תחילתה של שריפה אינה כרוכה בביצוע מעשה קיצון בידי העבריין. די בניצוץ אש 'זניח' העלול להביא להרס וחורבן רבתי. כפועל יוצא, השתלטות על השריפה בהמשך דורשת מיומנות מקצועית בתזמון מיידי במידת האפשר – עם פרוץ הדליקה. על כן, מוזהר הציבור לנקוט בזהירות מופלגת אף בנסיבות לפיהן פרצה שריפה על דרך הרשלנות.

זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירת הצתה? הוגש נגדך כתב אישום בעבירות הצתה? פנה אל עורך דין פלילי מקצועי – ארז טובי, לצורך היוועצות או ייצוג בעבירות הצתה