עבירות מס – החמרה בענישה

עבירות מס מבוצעות בדרך כלל באחת מאלו השתיים: הראשונה: בנסיבות לפיהן נמנע הנישום מדיווח על פי כללי רשויות המס בכל הנוגע לאופן הדיווח ועיתויו הנוגעים לניהול ספרי עסקיו כנדרש. השנייה: העלמת מס 'הלכה למעשה' מאת הרשות (מע"מ, מס הכנסה) שעה שחלה חובת דיווח על פי דין אודות הכנסה או רווח בעסקיו של הנישום.

חשוב אף לציין כי עבירות  מס או בכינויים הנרדף "עבירות כלכליות" נחשבות במהותן לעבירות 'צווארון לבן' וככאלו, מובחנות הן מעבירות הליבה בחוק העונשין העוסקות באיסור פגיעה בגוף בהיבטים השונים. יחד עם זאת, מתייחס המחוקק בחומרה רבה לנאשמים שהורשעו בעבירות מס ובתי המשפט בתורם אף נוקטים ביד קשה על דרך הטלת ענישה מחמירה אף במקרים בהם נעדרים הנאשמים עבר פלילי קודם, כללי או רלוונטי.

בגזר דין שניתן זה מכבר, הטיל בית משפט המחוזי מרכז, ענישה מכבידה על נאשם אשר הורשע בעבירות: קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק מע"מ ועבירת רישום כוזב במסמכי תאגיד.

מקריאת עובדות כתב האישום עולה כי הנאשם השמיט מסכום המס סכום בן 6.5 מיליון ₪ לערך. בתוך כך, קשר הנאשם יחד עם אחרים קשר לבצע עבירות בניגוד להוראות מע"מ, פקודת מס הכנסה, חוק העונשין וחוק איסור הלבנת הון.

על פי עובדות כתב האישום, הוציא הנאשם חשבוניות פיקטיביות בסך בן 2,677,664 על שם חברה הרשומה כדין ברשות המיסים ובסמוך לכך פעל הנאשם לקבלת חשבוניות פיקטיביות על שם תאגיד הנמצא בבעלותו בסך בן 2,694,116 ₪. בהתאם לכך, קיזז הנאשם חשבוניות אלו מספרי התאגיד הנמצא בבעלותו. בכך, התחמק מתשלום מע"מ כדין, בשיעור בן 393,662 ₪.

הרכוש שהפיק הנאשם בעבירות אלו, נחשב כ"רכוש אסור" על פי הגדרת חוק הלבנת הון. מכוח כך, טענה המאשימה כי הנאשם ביצע פעולות אסורות ברכוש זה (יחד עם אחרים) הנאמד בסכום בן 44,673,706 ₪.

במקרה אחר, מייחס כתב האישום לנאשם ניהול פנקסי חשבונות כוזבים במזיד וזאת במטרה להתחמק מתשלום מס.

במסגרת הסדר טיעון בין המאשימה לסנגוריו של הנאשם לאחר תיקון כתב האישום לקולא הוסכם על עונש בן 72 חודשי מאסר בפועל, קנס בשיעור בן 500,000 ₪ וכן חילוט נכסים בשווי כספי ניכר השייכים לנאשם, לטובת הקופה הציבורית.

הגם שבית משפט אישר את הסדר הטיעון בין הצדדים מנמקת כב' השופטת נבו מספר טעמים אשר בשלהן קבלה את הסדר הטיעון – המקל, על אף שהפסיקה החמירה משמעותית בפרשות דומות לזו.

מדוע אם כן, נחשבות עבירות מס לחמורות?

עבירות מס חותרות למעשה לפגיעה בערך השוויון בנטל חובת המס על כלל הציבור. הטלת מס נובעת מהרצון לממן את צרכיה השוטפים של החברה והמדינה כמו גם פעילותה התקינה של הרשות הציבורית.

רישום כוזב במסמכי תאגיד אף הוא פוגע בערך חברתי מוגן המבקש למנוע שחיתות בקרב מנהלי תאגיד וביסוס האמון הניתן להם בידי ציבור בעלי המניות.

קביעת איסור לעשיית פעולה ברכוש אסור אף היא מקדמת ערך חברתי מוגן המבקש למנוע ערבובם של כספים או רווחים אשר הופקו בדרכים חוקיות עם כאלו אשר הושגו בדרכים עברייניות.

בפרשה זו, מדובר בביצוע עבירות בנסיבות מחמירות מאחר ומדובר בסכומי עתק אשר ביקש הנאשם לנכס עצמו אגב שלילתם מאת הקופה הציבורית.

בתוך כך, קבע בית המשפט כי במקרה זה מתחם הענישה הראוי נע בין 6 ל – 9 שנות מאסר לצד מאסר על תנאי, קנס משמעותי וחילוט רכוש רב.

כב' השופטת נבו אישרה את הסדר הטיעון בין הצדדים הגם כי מדובר בעונש על הצד המקל עם הנאשם, אשר תכנן את העבירות מבעוד מועד, וחלקו בביצוען מרכזי ואשר בעטיין נגרם נזק עצום וממשי.