בעמוד ה"שאלות ותשובות" תוכלו לצפות בשאלות אותן שלחו אלינו גולשי האתר אשר נענו ע"י עורך דין פלילי ארז טובי. כאן תוכלו למצוא מידע רלוונטי במגוון נושאים הנוגעים לתחום הפלילי, וחשוב לא פחות, לשלוח את שאלותיכם. אם שאלותיכם יימצאו מתאימות, הן יועלו אל האתר בתוך זמן קצר (בעילום שם כמובן) בתוספת תשובה מקצועית ומפורטת מאת עו"ד פלילי ארז טובי.

קרוב משפחתי במעצר כבר מעל 3 שבועות. כמה זמן ניתן להחזיק חשוד במעצר?

אדם החשוד בביצוע עבירות פליליות ומוחזק במעצר (מכונה 'מעצר ימים') – מעצרו יכול להימשך עד לתקופה של 75 יום. במהלך תקופה זו כאמור, מוגדר האדם העצור 'חשוד' ומבוצעות פעולות חקירה ואיסוף ראיות כנגדו. אם במהלך 75 הימים לא מוגש כתב אישום כנגד החשוד, הוא ישוחרר ממעצר, בערובה או שלא בערובה. ניתן להאריך מעצר של חשוד גם לתקופה בת 90 יום, אך זאת בסמכותו של שופט ביהמ"ש העליון.

בכל מקרה, מעצר אדם ב'מעצר ימים' הוא אמצעי פוגעני למדי בהליך הפלילי, שכן לצד החשוד עומדת זכות החפות ואין ודאות שהוא יועמד לדין בהמשך ההליך הפלילי. כמו כן, גם אם כתב אישום יוגש כנגדו, אין ודאות שיורשע. לכן, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי כבר בשלב החשדות והמעצר על מנת לקבל ייצוג הולם ולנסות לשחרר את החשוד ממעצר.

בני נחשד בעבירות מין קלות והתיק נגדו נסגר בעילה של היעדר אשמה. מה זה אומר לגבי הרישום הפלילי?

קיימות בחוק שלוש עילות שבגינן ייסגר תיק פלילי: היעדר אשמה, היעדר עניין לציבור וחוסר בראיות. המקרה הטוב ביותר עבור חשוד בעבירות פליליות שהתיק נגדו נסגר, הוא סגירת תיק בעילה של היעדר אשמה, כמו במקרה של בנך. תיק פלילי שנסגר בעילה של היעדר אשמה, מביא למחיקת רישום משטרתי, ולמעשה מחיקת רישום פלילי. בשתי העילות האחרות בעבירות שאינן פשע, ייתכן שהרישום הפלילי יבוטל בחלוף 7 שנים מהאירוע. לחילופין ניתן להיעזר בעו"ד פלילי כדי לנסות ולהביא למחיקת הרישום.

מתי אפשר לעצור אדם עד תום ההליכים המשפטיים?

החוק מפרט 4 תנאים, ורק כאשר הם מתקיימים, באפשרות בית המשפט להורות על מעצר עד תום ההליכים:

  • התקיימות של עילת מעצר – למשל פגיעה בביטחון אדם/הציבור/המדינה, שיבוש הליכי משפט, עבירות סמים חמורות, עבירות אלימות חמורות ועוד.
  • חומר ראיות – חומר ראיות מספיק לכאורה כדי להוכיח אשמת נאשם. על הראיות לקיים סיכוי סביר להרשעה בביהמ"ש מעבר לספק סביר.
  • ייצוג הנאשם – אם הנאשם מיוצג על ידי עורך דין פלילי.
  • חלופת מעצר נבחנה – ביהמ"ש צריך לבחון חלופת מעצר כדי להשיג את מטרות המעצר, כך שחירות הנאשם תיפגע כמה שפחות.

מהו בדיוק "מעצר ימים"?

מעצר ימים הינו הביטוי המקצועי לביטוי השגור יותר "מעצר בטרם הגשת כתב אישום". וכשמו כן הוא זהו למעשה זהו מצב בו מוכנס אדם למעצר, עוד טרם הוגש נגדו כתב אישום בפועל.

מכיוון שזהו הליך שיש בו כדי לפגוע בחירותו של אדם אשר חשוד כי ביצע עבירה כלשהי והלכה למעשה חזקת החפות שרירה וקיימת לגביו, קובע המחוקק מערך כללים וחוקים ,נוקשים למדי, אשר במסגרתם ובמסגרתם בלבד, יוחזק החשוד בתנאי מעצר.

האם יש 'תוקף' לתקופה שבה ניתן להעמיד קטין לדין פלילי?

חוק הנוער קובע שלא ניתן להעמיד קטין לדין פלילי אם חלפה שנה מיום ביצוע העבירה, בכפוף לחריג – הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.

מהו הרציונל העומד מאחורי מחיקת רישום פלילי?

רישום פלילי מוסדר בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים המבסס רציונל לפיו קיימת חשיבות רבה לשיקומו של עבריין וקבלתו לחיק החברה משני טעמים עיקריים:

1. הפרט הורשע ונענש ובכך שילם את חובו לחברה.

2. לחברה קיים אינטרס בשיקומו ובחזרתו לשגרה מתוך רצון להעלותו על דרך הישר ויצירת תמריץ חיובי לאמץ אורחות חיים ונורמות התנהגות חיוביות.

האם מעשה מגונה מחייב מגע עם קורבן העבירה?

מעשה מגונה מהווה עבירה אחת מתוך עבירות מין רבות. המחוקק מגדיר אותו כמעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. זו ללא ספק הגדרה רחבה שיכולה להכיל בתוכה מעשים רבים, ולכן כאשר אדם חשוד או נאשם בעבירה זו, לא תמיד חייב להיות מגע בינו לבין קורבן העבירה. למשל: ביצוע מעשה מגונה בפומבי בפני אישה, התערטלות וכיו"ב.

האם ניתן להרשיע בגין אינוס של קורבן ממין זכר?

על פי החוק במתכונתו הנוכחית, עבירת האינוס הינה ייחודית לפגיעה מינית המכוונת כלפי נשים וכלפי נשים בלבד. לפיכך, לא ניתן להרשיע גבר או אישה באינוס קורבן עבירה ממין זכר.

מהי בעילה אסורה בהסכמה?

בעילת קטינה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 16 שנים והיא אינה נשואה לבועל ונתנה את 'הסכמתה' הפורמאלית למעשה הבעילה. חלופה מקבילה הינה בעילת קטינה שנתנה את 'הסכמתה' לבעילה ואשר מלאו לה 16 שנים וטרם מלאו לה 18 שנים ומעשה הבעילה בוצע תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה או אגב הבטחת שווא לנישואין.

מהן 4 סוגי עבירות המין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע כפי שמגדיר סעיף 351 לחוק העונשין ?

עבירת אונס או מעשה סדום המבוצעות בקטין שהוא בן משפחתו של מבצע העבירה או מעשה אונס/סדום בחסר ישע כאשר מבצע העבירה הינו האדם האחראי על חסר הישע.

עבירת בעילה שבוצעה באישה שמלאו לה 14 שנים וטרם מלאו לה 21 שנים, בידי בן משפחתה או ביצוע מעשה סדום באדם שמלאו לו 14 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים.

עבירת מעשה מגונה בקטין בידי בן משפחתו או בחסר ישע בידי האחראי לו.

המבצע מעשה מגונה בפומבי בפני חסר ישע ומבצע העבירה הינו אחראי לחסר הישע.

מהם הקריטריונים על פיהם מוגדרת הטרדה מינית?

מעשים מגונים – אלו הם מעשים המתבצעים למטרת גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.

סחיטה באיומים – מעשי סחיטה בעל אופי מיני המבוצעים כלפי המאויים, קורבן העבירה.

מעשים מגונים בפומבי – ביצוע מעשים מגונים בפני אדם, ללא הסכמתו, באופן פומבי, גם אם המעשה לא כולל מגע פיזי של ממש בקורבן העבירה.

קרובת משפחתי חשודה בגניבה מהמעסיק שלה. האם הדין הוא כמו בגניבה רגילה?

המחוקק מבדיל בין גניבה רגילה (3 שנות מאסר) לבין גניבה מסוגים שונים, אחת מהן היא גניבה בידי עובד. על פי סעיף 384 לחוק העונשין, אדם הגונב ממעסיקו, עונשו יהא 7 שנות מאסר. אם קרובתך היא עובדת ציבור, העונש המקסימלי במקרה של כתב אישום והרשעה, עלול להגיע ל-10 שנות מאסר. בכל הנוגע לעבירות רכוש, ובמיוחד בעבירות גניבה בידי עובד, ישנם פרמטרים חשובים כמו שווי הגניבה, אופיה וכו', העשויים להשפיע על ההליך הפלילי. לכן, מומלץ להתייעץ עם עו"ד פלילי לבירור מעמיק יותר.

בני בן ה-17 חשוד בגניבת טלפון נייד. האם עליו לחשוש מעונש כבד?

בישראל, גניבת טלפונים ניידים הפכה לצערנו לנפוצה ולכן על פי הפסיקה, המגמה היא להחמיר את הענישה בשנים האחרונות. הבעיה היא שעבירה זו נתפסת לכאורה כ'קלה' על ידי מבצעיה, אך היא אינה כזו, ובדיוק משום כך מומלץ להסתייע בעו"ד פלילי כבר בשלב החשדות. עם זאת, במקרה של קטינים במשפט הפלילי, קיימת העדפה לשקם את מבצעי העבירה ולא להעניש אותם בחומרה. כמובן שהדבר תלוי בנסיבות המקרה. על כל פנים, אני ממליץ ליצור קשר עם סנגור פלילי.

מהי הענישה בגין עבירות רכוש?

עבירות רכוש הן מתייחסות אל מצבים של גניבה או לחלופין נטילת חפץ של אדם, המתבצעת ללא הסכמתו או קבלת רשות ממנו.

הסנקציה העונשית המקסימלית בעבירות גניבה היא 3 שנות מאסר, אך ישנן נסיבות מחמירות יותר לביצוע העבירה – אחת מהן היא גניבה בידי עובד אשר עבורה יכול העונש המקסימלי להיות 7 שנות מאסר (ובמקרה של עובד ציבור – 10 שנות מאסר).

ההגיון שמאחורי ענישה חמורה זו הוא הרתעתם של עובדים המעוניינים לגנוב רכוש אשר שייך למעסיק, עבורו הם עובדים. המעסיק, מטבע הדברים, מעניק לעובדיו רמת גישה גבוהה למלאי ולכספים ובתוך כך העובדים אשר מבצעים גניבה מועלים באמון שהוענק להם. בדיוק מסיבה זו מדובר בעבירה המוגדרת כגניבה בנסיבות מחמירות.

מהי גניבה בנסיבות מחמירות?

במצבים שבהם נאשם אדם בגניבה של ציוד תשתית או נכסים המבטיחים את שלום הציבור, המחוקק  נוטה להחמיר עם מבצע העבירה וקובע רף ענישה העולה על -3 שנות מאסר. עונש דומה יקבל עבריין הפוגע בפרנסתו של אדם או באמצעים להפקת פרנסה כאשר ערכם עולה על 1,000 ₪.

סעיף קטן (ב) קובע החמרה משמעותית לגונב דבר שערכו עולה על חצי מיליון ₪ – עונש מאסר בן 7 שנים.

מהו ההבדל בין גנבה בידי עובד לגנבה בידי עובד ציבור?

עובד הציבור נהנה מאמון רב ונגישות לנכסי המדינה והציבור, ומעשה הגניבה למעשה "מוכשר" על ידיו מעצם קרבתו לנכס ובכך קיימת "שעת כושר" עבורו למעול מעל אגב ניצול לרעה באופן בוטה וציני באמון הרב שניתן בו.

יתר על כן, חשוב להבין כי כאשר מדובר בעובד מדינה, מיוחסים למבצע העבירה פגיעה בשני ערכים נוספים: פגיעה והפרת יחסי אמון בין עובד הציבור ובין המדינה והגנה על נכסי הציבור ועל כן נחשבת עבורה מסוג זה לחמורה יותר מאשר עבירת גניבה ממעביד 'רגילה'.

אשתי הגישה כנגדי תלונה על אלימות במשפחה והתחרטה אחרי יומיים. אנחנו בעיצומם של הליכי גירושין. מה עליי לעשות?

קיימים מקרים של סכסוכי גירושין שמגיעים לכדי תלונה במשטרה על אלימות במשפחה, וייתכן שזה העניין במקרה שלך. כאשר מתלוננת חוזרת בה מתלונתה, הדבר עלול להתפרש כנובע מאיומים של בן הזוג החשוד. לכן, בכל מקרה התלונה תיבחן בצורה יסודית לפי כמה פרמטרים. למשל: חומרת העבירה, האם החשוד בעל עבר של עבירות אלימות במשפחה וכו'. ההמלצה היא להיעזר בכל מקרה בעורך דין פלילי שיפרוש בפניך את האפשרויות העומדות בפניך וייצג אותך במקרה הצורך בערכאות משפטיות.

תקיפת שוטרים - עד כמה חמורה עבירה זו?

תקיפת שוטרים מוגדרת באופן חד משמעי כאחת העבירות החמורות בראי המשפט הפלילי.

לעבירות תקיפת שוטרים, מיחס החוק חומרה רבה אשר באה לידי ביטוי בענישת מינימום של מאסר בן חודש ימים לנאשמים שהורשעו בעבירות אלו.כנגזרת, מצטמצם במידה ניכרת שיקול הדעת השיפוטי ובכך חושף המחוקק את תפיסתו בכל הקשור לדרגת החומרה של עבירה זו.

עבירת תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, מצוינת בסעיף 274 לחוק העונשין. סעיף זה מגדיר 3 נסיבות חלופיות, כאשר מתקיימת אחת מהן, התקיפה תחשב לתקיפה בנסיבות מחמירות:

  • תקיפת שוטר בנשק חם או קר
  • תקיפת שוטר בידי שני אנשים או יותר.

בהתאם לכך, המחוקק אף מחמיר כנגד עבריינים שהורשעו בגין עבירה זו וקובע ענישה של עד 5 שנות מאסר ולצידה ענישת מינימום שלא תפחת משלושה חודשי מאסר.

מהי תפיסת החוק לגבי עבירות אלימות במשפחה?

סכסוכי גירושין הם, לצערנו, תופעה נפוצה למדי במדינת ישראל, יחד עם זאת כמעט באופן גורף ניתן לראות כי סכסוכים מעיין אלו נפתרים בין כותלי בית המשפט למשפחה או בית הדין הרבני. אך עדיין, ישנם מקרים בודדים, אשר עוברים לפסים של עבירות אלימות במשפחה.

בניגוד ל'תקיפה סתם', עבירות אלימות במשפחה נתפסות בעיני החוק כתקיפה בנסיבות מחמירות, ובהתאם קיימת סנקציה עונשית מחמירה כנגד נאשם שהורשע בעבירות מסוג זה.

כלל אותו קובעת פקודת הראיות מגדיר כי בן זוג אינו כשיר להעיד כנגד בת הזוג (ולהיפך) וכן הורים אינם כשירים להעיד כנגד ילדיהם (ולהיפך). ועדיין, במקרה הנדון, דהיינו עבירות אלימות במשפחה או עבירות מין במשפחה, עדותם של בעל או אישה כנגד בן הזוג האחר תהא כשרה וכנ"ל בכל הנוגע לעדות ילדים כנגד הוריהם ולהיפך.

האם אישום בעבירת רצח יוביל בהכרח למאסר עולם?

עבירת רצח נחשבת לחמורה מבין כלל האיסורים הקבועים בחוק העונשין. הסיבה שממנה נובעת חומרה זו היא כי מדובר כאן למעשה בהפרה הברורה והבוטה ביותר של זכות האדם לשלמות גופו, וזכותו לחיים.

משום כך, בנסיבות שבהן מורשע אדם בעבירת רצח, מחויב בית המשפט לגזור על אותו נאשם מאסר עולם.

אני ואחי מנהלים עסק וחשודים בהעלמת מס. המשמעות הברורה היא מאסר אפשרי?

המחוקק הישראלי מתייחס לעבירת העלמת מס (או 'השתמטות ממס') כעבירה פלילית לכל דבר (מבין עבירות צווארון לבן רבות) ועונשה, במקרים מסוימים, הוא מאסר. גם אם מוגש כתב אישום כנגד חשוד בעבירה זו, הדבר לא אומר שהוא ייכנס לכלא. במקרים מסוימים ניתן לבצע הליך של תשלום כופר – אך כמובן שכל מקרה לגופו ומומלץ להסתייע בעו"ד פלילי כבר משלב החשדות.

מהן העבירת הנכללות תחת ההגדרה "עבירות צווארון לבן"?

מתן שוחד – סעיף 291 לחוק העונשין
"נותן שוחד לעובד הציבור כהגדרתו בסעיף 290(ב) בעד פעולה הקשורה בתפקידו, דינו – מאסר שבע שנים או קנס כאמור בסעיף 290(א)".

קבלת דבר במרמה – סעיף 415 לחוק העונשין
"המקבל דבר במרמה, דינו – מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים".

תחבולה – סעיף 416 לחוק העונשין
"המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו – מאסר שנתיים".

זיוף – סעיף 418 לחוק העונשין
"המזייף מסמך, דינו – מאסר שנה; זייף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, דינו – מאסר שלוש שנים; ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו – מאסר חמש שנים".

רישום כוזב במסמכי תאגיד – סעיף 423 לחוק העונשין

עושק – סעיף 431 לחוק העונשין

עבירות מס

אי קיום דרישות מסוימות – סעיף 216 לפקודת מס הכנסה

דו"ח וידיעות לא נכונים – סעיף 217 לפקודת מס הכנסה

מרמה – סעיף 220 לפקודת מס הכנסה

עבירות – סעיף 117(א) לחוק מס ערך מוסף

שימוש במידע בידי איש פנים – סעיף 52ג לחוק ניירות ערך

תרמית בקשר לניירות ערך – סעיף 54 לחוק ניירות ערך

חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988 – עונשין: סעיף 47 לחוק

מהי עבירת לקיחת שוחד?

עבירת לקיחת שוחד הינה עבירת הבסיס בנסיבות שעל פיהן מקבל השוחד הוא עובד ציבור אשר תחת תחום אחריותו קיים הטיפול במנגנוני המנהל הציבורי השונים, ומשכך נובע האיסור ליטול שוחד בהקשר לתפקידו. נטילת שוחד בהקשר זה משמעה, פגיעה בסדרי המנהל הציבורי.

מהי ההגדרה לעבירת צווארון לבן?

עבירת צווארון לבן הינה "עבירה של אדם מכובד בעל מעמד חברתי גבוה במהלך עיסוקו המקצועי". אדווין סת'רלנד,הוגה המושג, מסביר כי כי עבירות אלו מבוצעות בידי מנהלי עסקים בכירים הנהנים ממעמד כלכלי גבוה וסטטוס בכיר במקומות עבודתם ומעצם נגישותם ויכולתם בכוח – למעול מעל במסגרת תפקידם.

גם לכם יש שאלה? שלחו אותה כעת לעורך דין פלילי ארז טובי!