עו"ד פלילי

עו"ד פלילי

שירותי עו"ד פלילי נדרשים בנסיבות לפיהן הוגש כתב אישום כנגד אדם. בתוך כך, סביר להניח שחייו של הנאשם ישתנו שינוי ניכר בכל היבט אפשרי על ידי התייעצות עם עו"ד פלילי. יכול וחירותו תוגבל או תישלל, פרנסתו תיפגע, יחסיו עם הקרובים לו יתערערו ושמו הטוב ייפגע. חשוב להבין כי ענף המשפט הפלילי שונה מיתר ענפי המשפט (האזרחיים) בשני היבטים עיקריים: היקף הפגיעה בנאשם, נחיתות אפריורית אל מול הרשות החוקרת והמאשימה. האחרונות, נהנות מהקצאת משאבים וכוח אדם המסופקים על ידי המדינה ומולם ניצב הנאשם (או החשוד) לבדו ועליו להתמודד עם האישומים (או חשדות) המוטחים בו.

משכך, חשיבות מכרעת נודעת לייצוג הנאשם בידי סנגור מקצועי, הבקיא בחוק ובפסיקה הענפה וכל זאת על מנת לצמצם את פערי הכוחות בין המאשימה לנאשם בדרך המיטבית, על מנת לסלול את הדרך להוכחת חפותו וזיכויו בתום ההליך הפלילי.

לאור האמור, יש להתייעץ עם עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה בתחום על מנת להגיע למקום הרצוי.

אל תתמודדו עם ההליך הפלילי לבד. פנו לעו"ד פלילי ארז טובי – 050-4321160

מבנה ההליך הפלילי

ככלל, נהוג לחלק את ההליך הפלילי לשני שלבים עיקריים: הליכים המבוצעים בטרם הוגש כתב אישום; וניהול התיק העיקרי – על שלביו השונים, לאחר הגשת כתב אישום (וכן הליכים המתקיימים לאחר הרשעת הנאשם וגזירת דינו). חשוד המזומן לחקירה במשטרה, ייחקר בדרך כלל תחת אזהרה. חשוב לציין כי כבר בשלב זה רצוי וכדאי שהחשוד ייוועץ בעורך דין פלילי.

חשודים הנחקרים תחת אזהרה – לראשונה בחייהם, מבצעים כל טעות אפשרית מעצם זרות ההליך והמעמד, בלבול, פחד ומבוכה, כמו רצונם לסיים את החקירה מהר ככל שניתן. ואולם, בהמשך, בית המשפט מייחס משקל מהותי לגרסה הראשונית המסבכת – שמסר הנאשם בחקירתו (כחשוד), וכל זאת מבלי שזכה הנחקר להיפגש עם עורך דין פלילי בטרם חקירתו וממילא נשללה ממנו זכות ההיוועצות. משכך, עם תחילת חקירת החשוד בידי הרשות, חשוב לממש את זכות הפגישה וההיוועצות עם סנגור, בטרם ישיב החשוד על שאלות חוקריו.

חשיבות יצוג החשוד בידי עו"ד פלילי

ייצוגו של חשוד על ידי עו"ד פלילי אף חשוב ומכריע בשלב השימוע. סעיף 60א (לחוק סדר הדין הפלילי) מחייב את רשות התביעה להודיע לחשוד (בכפוף לחריגים הקבועים בחוק) על כוונתה להגיש נגדו כתב אישום בעבירות פשע. לחשוד הזכות להגיב תוך 30 יום על מנת להניא את הרשות מהגשת כתב אישום או לחילופין להמיר את העבירות שבכוונת הרשות להאשימו, בעבירות קלות יותר. בנסיבות אלו, חשוב שהנאשם יסתייע בסנגור מקצועי על מנת שתיבחנה האפשרויות הבאות בין עורך הדין הפלילי לרשות התביעה: הימנעות מהגשת כתב אישום, המרת סעיפי אישום חמורים בקלים, הנחת מתווה לסלילת הסדר טיעון וקיצור ההליך הפלילי משמעותית – וכל זאת כאמור, בשקיפות מלאה ושיתוף הלקוח ביתרונות והחסרונות באפשרויות השונות העולות. עורך דין פלילי מנוסה ישאף לקבל את חומרי החקירה הרלוונטיים לצורך לימוד, הבנה ובחינה – טרם הפגישה עם רשות התביעה, באשר לבחינת האפשרות המיטבית עבור לקוחו.

הוגש כתב אישום כנגד נאשם, ייצוגו המקצועי בידי עורך דין פלילי מקבל משנה תוקף בשלבים השונים בניהול התיק העיקרי. סנגור מקצועי ישאף לתחום את זירת המחלוקת עוד בשלב המענה לכתב האישום וזאת לאחר בחינה מדוקדקת ופרטנית של חומרי החקירה השונים וקביעת מתווה אסטרטגי הולם וראוי בעבור הנאשם, בשלבי המשפט השונים. פעמים רבות, עובדות כתב האישום אינן משקפות נכונה את המתואר בחומרי החקירה השונים ולעתים חומרי החקירה והראיות השונות מצביעים על פרכות וקשיים שאינם עולים בקנה אחד עם האישומים ועובדות כתב האישום המיוחסים לנאשם. לפיכך, עורך דין פלילי הבקיא בחוק ובפסיקה הרחבה, המתעמק בכל הפרטים ו'הופך בהם' ללא לאות ו'דורש וחוקר' במסירות ומקצועיות, עשוי לאתר 'פתח הצלה ומזור' לנאשם.

משרד עורכי דין פליליים

משרדינו מייצג במסירות ובדבקות חשודים ונאשמים במגוון תחומים: עבירות רכוש, עבירות אלימות, עבירות מין, עבירות סמים, עבירות צווארון לבן והלבנת הון, עבירות המתה ועוד. בתוך כך, משרדינו מייצג בהליכים שונים: מעצר ימים, מעצר עד תום ההליכים, הגשת ערר, ערעור בפני ערכאות מחוזי ועליון, ועדות שליש, עתירות אסיר וכן בהליכים בפני בתי דין משמעתיים. כמו כן, עורך דין פלילי ארז טובי מעניק ייצוג, שירות וליווי לחשודים ונאשמים בשלבים השונים של ההליך הפלילי, בערכאות השונות ברחבי הארץ, המתפרשים וחורגים ממלאכת ייצוגו של הנאשם בפני בית המשפט.