הוגש נגדך כתב אישום בשנית? מתקיים חשש שמא מאסר על תנאי יופעל?

מאסר על תנאי

בנסיבות לפיהן הכריע (חלילה) בית המשפט את דין הנאשם לכך חובה, יקבע השופט בגזר הדין את רכיבי הענישה אשר יוטלו על הנאשם, כפועל יוצא מעצם הרשעתו.הוגש נגדך כתב אישום בשנית? מתקיים חשש שמא מאסר על תנאי יופעל? כל זאת ובכפוף לכך שבית המשפט החליט שאין מקום לבטל את הרשעתו של הנאשם. בין כלל העונשים אשר…