שימוע פלילי

שימוע פלילי

בתום כלל פעולות החקירה – בידי היחידה החוקרת, יועברו תוצרי החקירה לידי הגורם האחראי אשר יחליט האם חומרי החקירה והראיות בתיק מבססים פוטנציאל להרשעת החשוד. במידה והתשובה לכך חיובית, יוגש כתב אישום נגד החשוד אשר מעמדו "שודרג" עתה לסטטוס נאשם בהליך הפלילי. בתנאים מסוימים ובנסיבות ספציפיות, העמדתו לדין של נאשם מותנית ביידועו תחילה – בדבר…