איסור פרסום שם חשוד

איסור פרסום שם חשוד

פרסום שם חשוד או פרטים העלולים לחשוף את זהותו טומנים בחובם פוטנציאל פוגעני וטראומתי בחשוד, בבני משפחתו, בקטינים הסמוכים על שולחנו, גדיעת מטה לחמו של החשוד, פירוק התא המשפחתי ופגיעה בשמו הטוב. חשוב לציין כי בשלב החשדות המיוחסים לאדם – בין אם נעצר אם לאו, אין וודאות גבוהה כי בסופו של יום יוגש כנגדו כתב…