עבודות שירות

עבודות שירות

מוסד 'עבודות שירות' מקפל בתוכו מספר תכליות: שילוב הנידון בקהילה על דרך תרומה לחברה והמגזר הציבורי; תמיכה במגזר הציבורי ומוסדותיו הלוקים בחסר כוח – אדם; דילול הצפיפות במתקני הכליאה השונים והוזלת עלויות תקציביות ומשאבי ציבור המושקעים באסירים ושיקומם; הקלה בעונשו של עבריין בנסיבות המתאימות חלף כליאתו והחזקתו מאחורי סורג ובריח. נשיאת מאסר בעבודת שירות בנסיבות…