טיפול מותנה

טיפול מותנה

כידוע, התייחסות המשפט הפלילי לקטינים שונה מהותית בהשוואה לבגירים העומדים לדין פלילי. 'חוק הנוער' מתווה מערך זכויות רחב בכל הקשור לקטינים החל משלב חקירתם תחת אזהרה, עובר להגשת כתב אישום כנגדם וכלה בגזר הדין, אם חלילה נמצאו אשמים בהכרעת הדין. בתוך כך, ככלל, ניתן מעמד בכורה לאפשרות טיפול ושיקום קטינים חשודים או נאשמים חלף העמדתם…