מעצר בית

מעצר בית

ככלל, מעצרו של אדם עלול להתבקש כפועל יוצא מעצם החשדות המיוחסים לו, בתחילת הליכי החקירה ולחילופין בשעה שמוגש נגדו כתב אישום אשר לצדו בקשת המאשימה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו. חשוב לציין כי מעצרו של אדם אינו בבחינת מקדמה על חשבון מאסרו העתידי, כפועל יוצא מהרשעתו בדין. יתרה מכך, חזקת החפות –…