מעצר בית

מעצר בית

5 / 5 ( 1 vote ) ככלל, מעצרו של אדם עלול להתבקש כפועל יוצא מעצם החשדות המיוחסים לו, בתחילת הליכי החקירה ולחילופין בשעה שמוגש נגדו כתב אישום אשר לצדו בקשת המאשימה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו. חשוב לציין כי מעצרו של אדם אינו בבחינת מקדמה על חשבון מאסרו העתידי, כפועל יוצא…

טיפול מותנה

טיפול מותנה

5 / 5 ( 1 vote ) כידוע, התייחסות המשפט הפלילי לקטינים שונה מהותית בהשוואה לבגירים העומדים לדין פלילי. 'חוק הנוער' מתווה מערך זכויות רחב בכל הקשור לקטינים החל משלב חקירתם תחת אזהרה, עובר להגשת כתב אישום כנגדם וכלה בגזר הדין, אם חלילה נמצאו אשמים בהכרעת הדין. בתוך כך, ככלל, ניתן מעמד בכורה לאפשרות טיפול…

עבודות שירות

עבודות שירות

5 / 5 ( 1 vote ) מוסד 'עבודות שירות' מקפל בתוכו מספר תכליות: שילוב הנידון בקהילה על דרך תרומה לחברה והמגזר הציבורי; תמיכה במגזר הציבורי ומוסדותיו הלוקים בחסר כוח – אדם; דילול הצפיפות במתקני הכליאה השונים והוזלת עלויות תקציביות ומשאבי ציבור המושקעים באסירים ושיקומם; הקלה בעונשו של עבריין בנסיבות המתאימות חלף כליאתו והחזקתו מאחורי…

הצהרת תובע

הצהרת תובע

5 / 5 ( 1 vote ) הצהרת תובע מוגשת בידי הרשות המאשימה – תביעות משטרה או פרקליטות, לצורך הארכת מעצרו של חשוד במהלך 'מעצר ימים' ('מעצר לפני הגשת כתב אישום') מאחר ובכוונת הרשות להגיש כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים כנגד החשוד. לצורך ביאור והסבר אודות הנסיבות בהן תוגש הצהרת תובע, נידרש בקצרה…

איסור פרסום שם חשוד

איסור פרסום שם חשוד

3 / 5 ( 2 votes ) פרסום שם חשוד או פרטים העלולים לחשוף את זהותו טומנים בחובם פוטנציאל פוגעני וטראומתי בחשוד, בבני משפחתו, בקטינים הסמוכים על שולחנו, גדיעת מטה לחמו של החשוד, פירוק התא המשפחתי ופגיעה בשמו הטוב. חשוב לציין כי בשלב החשדות המיוחסים לאדם – בין אם נעצר אם לאו, אין וודאות גבוהה…

שימוע פלילי

שימוע פלילי

5 / 5 ( 1 vote ) בתום כלל פעולות החקירה – בידי היחידה החוקרת, יועברו תוצרי החקירה לידי הגורם האחראי אשר יחליט האם חומרי החקירה והראיות בתיק מבססים פוטנציאל להרשעת החשוד. במידה והתשובה לכך חיובית, יוגש כתב אישום נגד החשוד אשר מעמדו "שודרג" עתה לסטטוס נאשם בהליך הפלילי. בתנאים מסוימים ובנסיבות ספציפיות, העמדתו לדין…

הוגש נגדך כתב אישום בשנית? מתקיים חשש שמא מאסר על תנאי יופעל?

מאסר על תנאי

5 / 5 ( 1 vote ) בנסיבות לפיהן הכריע (חלילה) בית המשפט את דין הנאשם לכך חובה, יקבע השופט בגזר הדין את רכיבי הענישה אשר יוטלו על הנאשם, כפועל יוצא מעצם הרשעתו.הוגש נגדך כתב אישום בשנית? מתקיים חשש שמא מאסר על תנאי יופעל? כל זאת ובכפוף לכך שבית המשפט החליט שאין מקום לבטל את…

הוגש נגדך כתב אישום בשנית? מתקיים חשש שמא מאסר על תנאי יופעל?

כלא גלבוע

5 / 5 ( 2 votes ) כלא גלבוע נמצא בעמק בית שאן על כביש 71 שמחבר בין בית שאן ועפולה, בסמוך ליישובים עין חרוד, בית השיטה וחפציבה. כלא גלבוע הינו אחד מבתי כלא החדשים בארץ והוא נפתח רק בשנת 2004. המבנה של בית הכלא, שצמוד לבית הכלא שיטה, עומד בתקני הכליאה החדישים ביותר ועומד…

כלא כרמל

5 / 5 ( 2 votes ) כלא כרמל נמצא בצפון הארץ בסמוך לעתלית ומגדים וסמוך לכלא 6 שהינו מתקן כליאה של צה"ל. בשנת 1985 כאשר נפתח בית הכלא, עקב צפיפות במתקני הכליאה בארץ והצורך בעוד מקומות כליאה, נקרא הכלא "עתלית" אך שמו שונה כעבור מספר שנים לכלא כרמל, תודות לכך שהוא שוכן למרגלות הר…

כלא חרמון

5 / 5 ( 2 votes ) כלא חרמון נמצא בצפון הארץ בסמוך לצומת נחל צלמון ולישובים כלנית וכפר מע'אר. כלא חרמון הינו אחד מבתי הכלא החדשים של שירות בתי הסוהר והוא סובב סביב שיטות כליאה מודרניות אשר מטרתן היא שיקומו של האסיר בסביבה ידידותית על מנת להכינו לחזרה לחברה ביום שחרורו מבית הכלא. בנוסף…