מעצר בית

מעצר בית

ככלל, מעצרו של אדם עלול להתבקש כפועל יוצא מעצם החשדות המיוחסים לו, בתחילת הליכי החקירה ולחילופין בשעה שמוגש נגדו כתב אישום אשר לצדו בקשת המאשימה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים כנגדו. חשוב לציין כי מעצרו של אדם אינו בבחינת מקדמה על חשבון מאסרו העתידי, כפועל יוצא מהרשעתו בדין. יתרה מכך, חזקת החפות –…

טיפול מותנה

טיפול מותנה

כידוע, התייחסות המשפט הפלילי לקטינים שונה מהותית בהשוואה לבגירים העומדים לדין פלילי. 'חוק הנוער' מתווה מערך זכויות רחב בכל הקשור לקטינים החל משלב חקירתם תחת אזהרה, עובר להגשת כתב אישום כנגדם וכלה בגזר הדין, אם חלילה נמצאו אשמים בהכרעת הדין. בתוך כך, ככלל, ניתן מעמד בכורה לאפשרות טיפול ושיקום קטינים חשודים או נאשמים חלף העמדתם…

עבודות שירות

עבודות שירות

מוסד 'עבודות שירות' מקפל בתוכו מספר תכליות: שילוב הנידון בקהילה על דרך תרומה לחברה והמגזר הציבורי; תמיכה במגזר הציבורי ומוסדותיו הלוקים בחסר כוח – אדם; דילול הצפיפות במתקני הכליאה השונים והוזלת עלויות תקציביות ומשאבי ציבור המושקעים באסירים ושיקומם; הקלה בעונשו של עבריין בנסיבות המתאימות חלף כליאתו והחזקתו מאחורי סורג ובריח. נשיאת מאסר בעבודת שירות בנסיבות…

הצהרת תובע

הצהרת תובע

הצהרת תובע מוגשת בידי הרשות המאשימה – תביעות משטרה או פרקליטות, לצורך הארכת מעצרו של חשוד במהלך 'מעצר ימים' ('מעצר לפני הגשת כתב אישום') מאחר ובכוונת הרשות להגיש כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים כנגד החשוד. לצורך ביאור והסבר אודות הנסיבות בהן תוגש הצהרת תובע, נידרש בקצרה לשני מושגים מהותיים בהליך הפלילי: 'מעצר ימים';…

איסור פרסום שם חשוד

איסור פרסום שם חשוד

פרסום שם חשוד או פרטים העלולים לחשוף את זהותו טומנים בחובם פוטנציאל פוגעני וטראומתי בחשוד, בבני משפחתו, בקטינים הסמוכים על שולחנו, גדיעת מטה לחמו של החשוד, פירוק התא המשפחתי ופגיעה בשמו הטוב. חשוב לציין כי בשלב החשדות המיוחסים לאדם – בין אם נעצר אם לאו, אין וודאות גבוהה כי בסופו של יום יוגש כנגדו כתב…

שימוע פלילי

שימוע פלילי

בתום כלל פעולות החקירה – בידי היחידה החוקרת, יועברו תוצרי החקירה לידי הגורם האחראי אשר יחליט האם חומרי החקירה והראיות בתיק מבססים פוטנציאל להרשעת החשוד. במידה והתשובה לכך חיובית, יוגש כתב אישום נגד החשוד אשר מעמדו "שודרג" עתה לסטטוס נאשם בהליך הפלילי. בתנאים מסוימים ובנסיבות ספציפיות, העמדתו לדין של נאשם מותנית ביידועו תחילה – בדבר…

הוגש נגדך כתב אישום בשנית? מתקיים חשש שמא מאסר על תנאי יופעל?

מאסר על תנאי

בנסיבות לפיהן הכריע (חלילה) בית המשפט את דין הנאשם לכך חובה, יקבע השופט בגזר הדין את רכיבי הענישה אשר יוטלו על הנאשם, כפועל יוצא מעצם הרשעתו.הוגש נגדך כתב אישום בשנית? מתקיים חשש שמא מאסר על תנאי יופעל? כל זאת ובכפוף לכך שבית המשפט החליט שאין מקום לבטל את הרשעתו של הנאשם. בין כלל העונשים אשר…

עורכי דין פליליים עו"ד ארז טובי מייצג בהליכי ערעור במשפט הפלילי

עורכי דין פליליים

עורכי דין פליליים – עורך דין פלילי ארז טובי תחום הפליליים נחשב ובצדק לאחד מתחומי העיסוק היוקרתיים בין ענפי המשפט השונים. הסיבה לכך מוצדקת. שכן, כאשר אדם עומד מול אישום פלילי, רבים הם הדברים המונחים על הכף. מנקודת מבטו של הנאשם ואף בני משפחתו, נתפסים עורכי הדין הפליליים (המטיבים לבצע את מלאכתם נכונה) כ'מלאך גואל'…

מדוע הפרת אמונים מתלווה בדכ לעבירות צווארון לבן עורך דין צווארון לבן מדוע הפרת אמונים מתלווה בד"כ לעבירות צווארון לבן

עורך דין צווארון לבן

עורך דין צווארון לבן עורך דין (עבירות) צווארון לבן עוסק בייצוג חשודים ונאשמים אשר כשלו לכאורה באחת מאלו: קבלת דבר במרמה, מתן שוחד או קבלת שוחד, הונאה, זיוף מסמכים, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס (עבירות כלכליות), תרמית בניירות ערך או שימוש במידע פנים של חברה או תאגיד. הגם שבעבירות אלו אין גוון אלים או…

עוד פלילי ארז טובי מייצג את אחד החשודים בפרשת הסמים

עורך דין עבירות סמים

עורך דין עבירות סמים עורך דין פלילי ארז טובי מתמחה בייצוג נאשמים וחשודים בעבירות סמים. פקודת הסמים מבחינה בין סוגי סם שונים, כמויות אשר נתפסו ולצורך מה נועדו (שימוש עצמי, אחזקה, סחר ועוד) – וכל זאת לצורך סיווג חומרת העבירה וכפועל יוצא עוצמת הענישה למורשע בעבירות סמים. רוב הבריות נתפסות לטעות נפוצה לפיה, סם החשיש,…