"בתום חקירת החשוד ופעולות חקירה נוספות תתקבל החלטה האם יוגש כתב אישום אם לאו."