"אחד השלבים הקריטיים בהליך הפלילי הינו מימוש זכות היוועצות החשוד עם עורך הדין הפלילי בטרם חקירתו."