עוד פלילי עו"ד פלילי מהם הסייגים לאחריות פלילית עורך דין פלילי בירושלים

מהם הסייגים לאחריות פלילית?

עיקרון האשם מהווה בסיס מהותי המשתרע על פני חוק העונשין ולפיו תיקבע אחריות פלילית על אדם אשר ביצע עבירה. בהינתן כי קיימת 'בחירה חופשית' להימנע מביצוע עבירה או לחילופין לבצעה, החלטתו של אדם האם לבחור ב'מותר' או ב'אסור' תשליך ישירות בהיבט 'אשמתו'. בהקשר זה יצוין כי כלל העל – האשם, קובע אחריות פלילית על אדם…

קבלת סייג 'הגנה עצמית' ו'צידוק' בית כלא רמון עורך דין פלילי ארז טובי

קבלת סייג 'הגנה עצמית' ו'צידוק' – זיכוי הנאשם

כידוע, בהינתן כי התקיימו אחד מהסייגים לאחריות פלילית, בית המשפט יזכה את הנאשם מהמיוחס לו בכתב האישום. בכך, על אף קרות התוצאות הפוגעניות אין הנאשם אחראי להן ובהתאם לכך יימצא פטור מאחריות פלילית.   פרטי המקרה בפרשת שוורץ, יוחסה לנאשם עבירת 'פציעה בנסיבות מחמירות' שעה שהועסק כמאבטח מטעם חברה קבלנית – אבטחת מתחם מטה המשטרה…