קבלת סייג 'הגנה עצמית' ו'צידוק' בית כלא רמון עורך דין פלילי ארז טובי

קבלת סייג 'הגנה עצמית' ו'צידוק' – זיכוי הנאשם

כידוע, בהינתן כי התקיימו אחד מהסייגים לאחריות פלילית, בית המשפט יזכה את הנאשם מהמיוחס לו בכתב האישום. בכך, על אף קרות התוצאות הפוגעניות אין הנאשם אחראי להן ובהתאם לכך יימצא פטור מאחריות פלילית.   פרטי המקרה בפרשת שוורץ, יוחסה לנאשם עבירת 'פציעה בנסיבות מחמירות' שעה שהועסק כמאבטח מטעם חברה קבלנית – אבטחת מתחם מטה המשטרה…