(reynermedia)

עורך דין פלילי ארז טובי על עונשו של מתחזה למומחה לקבלה – כתבה ב- YNET

45 חודשי מאסר וקנס של 620 אלף ש"ח נגזרו על גבר שהציג עצמו כמומחה לקבלה וגבה מקורבנותיו התמימים אלפי שקלים. הנאשם הביע חרטה על המעשים וציין כי יחזיר את סכומי הכסף שגזל, אך השופט קבע שמדובר במעשים שמצויים ברף הבזוי והמכוער ביותר וגזר עונש כבד.

לחצו לקריאת הכתבה ב YNET