עורך דין עבירות מין שיקום עברייני מין בישראל

שיקום עברייני מין בישראל – תמונת מצב עגומה

במהלך 2014 הועברו נתונים משירות בתי הסוהר לוועדת חוק ומשפט בכנסת, ולפיהם 70% מעברייני המין המרצים עונש מאסר בשל עבירות מין שונות, אינם עוברים שיקום או טיפול ייעודי כלשהו. כ-1,300 אסירים ריצו עונש מאסר בשל עבירות מין ב-2013, כ-400 מתוכם בלבד עברו טיפול בתוך כותלי בית הסוהר. למעלה מ-900 אסירים לא עברו תכנית כלשהי לטיפול…