עוד פלילי עו"ד פלילי מהם הסייגים לאחריות פלילית עורך דין פלילי בירושלים

מהם הסייגים לאחריות פלילית?

עיקרון האשם מהווה בסיס מהותי המשתרע על פני חוק העונשין ולפיו תיקבע אחריות פלילית על אדם אשר ביצע עבירה. בהינתן כי קיימת 'בחירה חופשית' להימנע מביצוע עבירה או לחילופין לבצעה, החלטתו של אדם האם לבחור ב'מותר' או ב'אסור' תשליך ישירות בהיבט 'אשמתו'. בהקשר זה יצוין כי כלל העל – האשם, קובע אחריות פלילית על אדם…